Znalecký ústav v oboru ekonomika

 
 
 
 

Sídlo firmy:

 Adresa - kontakty

České Budějovice
Zátkovo nábřeží 448/7
E-mail: bohemian@appraisal.cz
Telefon: 387 313 442
   
  Společnost se zabývá expertní znaleckou činností v oboru ekonomika a oceňováním:
 
odrážka

Oceňování movitých věcí

odrážka

Oceňování nemovitostí

odrážka

Oceňování nehmotného majetku

odrážka

Oceňování finančního majetku

odrážka

Oceňování podniků

odrážka

Oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku

odrážka

Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností

odrážka

Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností dle
obchodního zákoníku

 

(c) INTERNETON s.r.o